Validace ratingového modelu 53

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 18
 • Výběr: 1
 • Velikost výběru: 7500
 • Počet defaultů: 673
 • Brier Skill Score: 0.3854
 • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9801

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 350 259 0.5405 0.7400 0.6940 0.7860 0.6943 0.7857 0.7426 0.7029 0.7889
2 507 126 0.1268 0.2485 0.2109 0.2861 0.2110 0.2860 0.2507 0.2149 0.2970
3 930 108 0.0599 0.1161 0.0955 0.1367 0.0957 0.1366 0.1148 0.0984 0.1346
4 1273 62 0.0475 0.0487 0.0369 0.0605 0.0369 0.0605 0.0493 0.0369 0.0617
5 1198 63 0.0516 0.0526 0.0399 0.0652 0.0401 0.0659 0.0527 0.0426 0.0626
6 538 16 0.0268 0.0297 0.0154 0.0441 0.0167 0.0446 0.0305 0.0186 0.0437
7 1326 28 0.0217 0.0211 0.0134 0.0289 0.0136 0.0294 0.0212 0.0143 0.0302
8 1378 11 0.0052 0.0080 0.0033 0.0127 0.0036 0.0131 0.0078 0.0036 0.0123

Diskriminační schopnost modelu

AUC

 • Hodnota: 0.8436
 • Normální rozdělení – dolní limit: 0.8269
 • Normální rozdělení – horní limit: 0.8603
 • Bootstrap – průměr: 0.8433
 • Bootstrap – dolní limit: 0.8256
 • Bootstrap – horní limit: 0.8590

Informace poskytovaná modelem

IE

 • Hodnota: 0.3050
 • Bootstrap – průměr: 0.3041
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2893
 • Bootstrap – horní limit: 0.3224

IER

 • Hodnota: 0.2999
 • Bootstrap – průměr: 0.3017
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2754
 • Bootstrap – horní limit: 0.3313

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8