Validace ratingového modelu 39

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 13
 • Výběr: 1
 • Velikost výběru: 10000
 • Počet defaultů: 889
 • Brier Skill Score: 0.4016
 • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 519 382 0.5329 0.7360 0.6981 0.7740 0.6975 0.7726 0.7380 0.6993 0.7717
2 662 135 0.1329 0.2039 0.1732 0.2346 0.1737 0.2357 0.2053 0.1744 0.2334
3 1358 145 0.0618 0.1068 0.0903 0.1232 0.0906 0.1237 0.1066 0.0917 0.1212
4 1505 79 0.0510 0.0525 0.0412 0.0638 0.0412 0.0638 0.0528 0.0419 0.0628
5 1470 58 0.0340 0.0395 0.0295 0.0494 0.0299 0.0497 0.0389 0.0292 0.0476
6 1154 40 0.0294 0.0347 0.0241 0.0452 0.0243 0.0459 0.0346 0.0247 0.0451
7 1302 24 0.0216 0.0184 0.0111 0.0257 0.0115 0.0261 0.0184 0.0131 0.0254
8 2030 26 0.0093 0.0128 0.0079 0.0177 0.0084 0.0177 0.0123 0.0079 0.0170

Diskriminační schopnost modelu

AUC

 • Hodnota: 0.8421
 • Normální rozdělení – dolní limit: 0.8271
 • Normální rozdělení – horní limit: 0.8572
 • Bootstrap – průměr: 0.8426
 • Bootstrap – dolní limit: 0.8317
 • Bootstrap – horní limit: 0.8578

Informace poskytovaná modelem

IE

 • Hodnota: 0.3004
 • Bootstrap – průměr: 0.2994
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2852
 • Bootstrap – horní limit: 0.3163

IER

 • Hodnota: 0.3059
 • Bootstrap – průměr: 0.3083
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2819
 • Bootstrap – horní limit: 0.3357

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8