Validace ratingového modelu 291

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 97
 • Výběr: 4
 • Velikost výběru: 1000
 • Počet defaultů: 94
 • Brier Skill Score: 0.4280
 • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 70 47 0.6226 0.6714 0.5614 0.7815 0.5571 0.7857 0.6641 0.5714 0.7571
2 74 15 0.0938 0.2027 0.1111 0.2943 0.1216 0.2973 0.1939 0.1010 0.2774
3 124 6 0.0781 0.0484 0.0106 0.0862 0.0161 0.0887 0.0460 0.0161 0.0887
4 123 6 0.0156 0.0488 0.0107 0.0868 0.0163 0.0894 0.0514 0.0163 0.0894
5 107 10 0.0469 0.0935 0.0383 0.1486 0.0467 0.1495 0.0976 0.0512 0.1495
6 139 3 0.0313 0.0216 −0.0026 0.0457 0.0000 0.0504 0.0219 0.0000 0.0432
7 166 4 0.0469 0.0241 0.0008 0.0474 0.0060 0.0482 0.0233 0.0060 0.0482
8 197 3 0.0000 0.0152 −0.0019 0.0323 0.0000 0.0355 0.0139 0.0000 0.0331

Diskriminační schopnost modelu

AUC

 • Hodnota: 0.8382
 • Normální rozdělení – dolní limit: 0.7900
 • Normální rozdělení – horní limit: 0.8864
 • Bootstrap – průměr: 0.8349
 • Bootstrap – dolní limit: 0.7989
 • Bootstrap – horní limit: 0.8772

Informace poskytovaná modelem

IE

 • Hodnota: 0.3054
 • Bootstrap – průměr: 0.3048
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2575
 • Bootstrap – horní limit: 0.3509

IER

 • Hodnota: 0.3208
 • Bootstrap – průměr: 0.3241
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2631
 • Bootstrap – horní limit: 0.3931

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8