Validace ratingového modelu 290

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 97
 • Výběr: 4
 • Velikost výběru: 500
 • Počet defaultů: 37
 • Brier Skill Score: 0.3793
 • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 30 18 0.6226 0.6000 0.4247 0.7753 0.4333 0.7667 0.6070 0.4158 0.7842
2 46 9 0.0938 0.1957 0.0810 0.3103 0.0870 0.3261 0.1907 0.0859 0.2826
3 59 3 0.0781 0.0508 −0.0052 0.1069 0.0000 0.1186 0.0497 0.0000 0.1275
4 65 4 0.0156 0.0615 0.0031 0.1200 0.0154 0.1231 0.0622 0.0154 0.1231
5 56 3 0.0469 0.0536 −0.0054 0.1125 0.0000 0.1250 0.0520 0.0000 0.1071
6 72 0 0.0313 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
7 79 0 0.0469 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 93 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

 • Hodnota: 0.8988
 • Normální rozdělení – dolní limit: 0.8543
 • Normální rozdělení – horní limit: 0.9434
 • Bootstrap – průměr: 0.8999
 • Bootstrap – dolní limit: 0.8591
 • Bootstrap – horní limit: 0.9361

Informace poskytovaná modelem

IE

 • Hodnota: 0.2352
 • Bootstrap – průměr: 0.2290
 • Bootstrap – dolní limit: 0.1688
 • Bootstrap – horní limit: 0.2856

IER

 • Hodnota: 0.3822
 • Bootstrap – průměr: 0.4002
 • Bootstrap – dolní limit: 0.3008
 • Bootstrap – horní limit: 0.5060

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8