Validace ratingového modelu 289

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 97
 • Výběr: 4
 • Velikost výběru: 250
 • Počet defaultů: 19
 • Brier Skill Score: 0.3809
 • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 12 8 0.6226 0.6667 0.3999 0.9334 0.4167 0.9167 0.6683 0.4167 0.9167
2 23 5 0.0938 0.2174 0.0488 0.3860 0.0435 0.3913 0.2265 0.0870 0.3913
3 33 2 0.0781 0.0606 −0.0208 0.1420 0.0000 0.1515 0.0612 0.0000 0.1515
4 24 1 0.0156 0.0417 −0.0383 0.1216 0.0000 0.1250 0.0450 0.0000 0.1250
5 32 3 0.0469 0.0938 −0.0072 0.1947 0.0000 0.2188 0.0959 0.0148 0.1875
6 40 0 0.0313 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
7 38 0 0.0469 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 48 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

 • Hodnota: 0.8879
 • Normální rozdělení – dolní limit: 0.8195
 • Normální rozdělení – horní limit: 0.9563
 • Bootstrap – průměr: 0.8859
 • Bootstrap – dolní limit: 0.8153
 • Bootstrap – horní limit: 0.9401

Informace poskytovaná modelem

IE

 • Hodnota: 0.2386
 • Bootstrap – průměr: 0.2261
 • Bootstrap – dolní limit: 0.1499
 • Bootstrap – horní limit: 0.3110

IER

 • Hodnota: 0.3850
 • Bootstrap – průměr: 0.4303
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2981
 • Bootstrap – horní limit: 0.5658

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8