Validace ratingového modelu 277

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 93
 • Výběr: 3
 • Velikost výběru: 7478
 • Počet defaultů: 678
 • Brier Skill Score: 0.4202
 • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2827

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 398 306 0.5218 0.7688 0.7274 0.8103 0.7261 0.8090 0.7649 0.7323 0.8028
2 542 120 0.1320 0.2214 0.1864 0.2564 0.1863 0.2565 0.2226 0.1769 0.2657
3 1073 82 0.0665 0.0764 0.0605 0.0923 0.0606 0.0923 0.0751 0.0620 0.0895
4 1015 59 0.0474 0.0581 0.0437 0.0725 0.0443 0.0729 0.0578 0.0413 0.0715
5 1088 40 0.0402 0.0368 0.0256 0.0479 0.0257 0.0487 0.0372 0.0271 0.0469
6 857 29 0.0284 0.0338 0.0217 0.0459 0.0222 0.0467 0.0342 0.0245 0.0455
7 1071 19 0.0160 0.0177 0.0098 0.0256 0.0103 0.0261 0.0173 0.0112 0.0257
8 1434 23 0.0093 0.0160 0.0095 0.0225 0.0098 0.0230 0.0161 0.0098 0.0230

Diskriminační schopnost modelu

AUC

 • Hodnota: 0.8447
 • Normální rozdělení – dolní limit: 0.8269
 • Normální rozdělení – horní limit: 0.8625
 • Bootstrap – průměr: 0.8442
 • Bootstrap – dolní limit: 0.8293
 • Bootstrap – horní limit: 0.8583

Informace poskytovaná modelem

IE

 • Hodnota: 0.2948
 • Bootstrap – průměr: 0.2938
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2723
 • Bootstrap – horní limit: 0.3091

IER

 • Hodnota: 0.3281
 • Bootstrap – průměr: 0.3286
 • Bootstrap – dolní limit: 0.3077
 • Bootstrap – horní limit: 0.3572

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8