Validace ratingového modelu 258

Všeobecné informace

  • Ratingový model: 86
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 20000
  • Počet defaultů: 1833
  • Brier Skill Score: 0.0000
  • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.0000