Ratingový model 86

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 10000
  • Počet defaultů: 920
  • AUC: 0.0000
  • IE: 0.0000
  • IER: 0.0000

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1701 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1702 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1703 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1704 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1705 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1706 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1707 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1708 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1709 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1710 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1711 Nový úvěr č. 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1712 Nový úvěr č. 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1713 Nový úvěr č. 3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1714 Nový úvěr č. 4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1715 Nový úvěr č. 5 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1716 Nový úvěr č. 6 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1717 Nový úvěr č. 7 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1718 Nový úvěr č. 8 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1719 Nový úvěr č. 9 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1720 Nový úvěr č. 10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
256 3 5000 466 0.0000 0.0000
257 3 10000 929 0.0000 0.0000
258 3 20000 1833 0.0000 0.0000

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.6221
1 0.2199
2 −0.0483
3 0.1246
4 0.0405
5 0.0026
6 0.0150
7 0.0689
8 −0.9649

Grafy

Celkový