Validace ratingového modelu 255

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 85
 • Výběr: 3
 • Velikost výběru: 20000
 • Počet defaultů: 1833
 • Brier Skill Score: 0.4115
 • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 1033 796 0.5207 0.7706 0.7449 0.7962 0.7444 0.7957 0.7709 0.7404 0.7919
2 1386 303 0.1263 0.2186 0.1969 0.2404 0.1970 0.2403 0.2186 0.1977 0.2410
3 2804 267 0.0748 0.0952 0.0844 0.1061 0.0845 0.1063 0.0952 0.0849 0.1073
4 2587 142 0.0447 0.0549 0.0461 0.0637 0.0464 0.0638 0.0547 0.0448 0.0621
5 2941 124 0.0393 0.0422 0.0349 0.0494 0.0350 0.0496 0.0418 0.0338 0.0496
6 2344 99 0.0270 0.0422 0.0341 0.0504 0.0341 0.0508 0.0419 0.0358 0.0491
7 2853 50 0.0177 0.0175 0.0127 0.0223 0.0130 0.0224 0.0171 0.0124 0.0219
8 4052 52 0.0100 0.0128 0.0094 0.0163 0.0094 0.0163 0.0126 0.0092 0.0159

Diskriminační schopnost modelu

AUC

 • Hodnota: 0.8441
 • Normální rozdělení – dolní limit: 0.8336
 • Normální rozdělení – horní limit: 0.8546
 • Bootstrap – průměr: 0.8445
 • Bootstrap – dolní limit: 0.8347
 • Bootstrap – horní limit: 0.8558

Informace poskytovaná modelem

IE

 • Hodnota: 0.3008
 • Bootstrap – průměr: 0.3000
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2911
 • Bootstrap – horní limit: 0.3110

IER

 • Hodnota: 0.3194
 • Bootstrap – průměr: 0.3214
 • Bootstrap – dolní limit: 0.3056
 • Bootstrap – horní limit: 0.3411

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8