Srovnání ratingových modelů 40

Všeobecné informace

 • První model: 95
 • Druhý model: 96
 • Výběr: 3
 • Velikost výběru: 2000
 • Počet defaultů: 200

Diskriminační schopnost modelu

Rozdíl AUC

 • Hodnota: −0.0009
 • Bootstrap – průměr: −0.0013
 • Bootstrap – dolní limit: −0.0141
 • Bootstrap – horní limit: 0.0104

Informace poskytovaná modelem

IER

 • Hodnota (1): 0.0179
 • Bootstrap – průměr (1): 0.0280
 • Bootstrap – dolní limit (1): 0.0175
 • Bootstrap – horní limit (1): 0.0450
 • Hodnota (2): 0.0219
 • Bootstrap – průměr (2): 0.0333
 • Bootstrap – dolní limit (2):0.0211
 • Bootstrap – horní limit (2): 0.0525