Ratingový model 96

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie:ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 14957
  • Počet defaultů: 1378
  • AUC: 0.8392
  • IE: 0.3250
  • IER: 0.2660

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5301 1.0000 1378 728 0.5283 0.5019 0.5547 0.5022 0.5544 0.5278 0.4989 0.5544
2 0.1455 0.5301 1940 256 0.1320 0.1169 0.1470 0.1170 0.1474 0.1325 0.1206 0.1448
3 0.0727 0.1455 1940 146 0.0753 0.0635 0.0870 0.0639 0.0871 0.0738 0.0626 0.0856
4 0.0486 0.0727 1940 89 0.0459 0.0366 0.0552 0.0366 0.0552 0.0451 0.0368 0.0534
5 0.0363 0.0486 1940 71 0.0366 0.0282 0.0450 0.0284 0.0454 0.0364 0.0294 0.0441
6 0.0257 0.0363 1940 44 0.0227 0.0161 0.0293 0.0165 0.0294 0.0227 0.0167 0.0284
7 0.0153 0.0257 1940 31 0.0160 0.0104 0.0216 0.0108 0.0216 0.0160 0.0103 0.0214
8 0.0000 0.0153 1939 13 0.0067 0.0031 0.0103 0.0031 0.0103 0.0067 0.0033 0.0098

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1901 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0449 0.0257 0.0640 0.0468 0.0150 0.0800
1902 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0703 0.0420 0.0986 0.0566 0.0140 0.1577
1903 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0808 0.0542 0.1074 0.0775 0.0399 0.1161
1904 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7152 0.0503 1.3801 0.7172 0.6249 0.7921
1905 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7324 0.1586 1.3063 0.7371 0.6286 0.8150
1906 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8418 0.6555 1.0282 0.8501 0.8056 0.8888
1907 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0512 0.0289 0.0735 0.1045 0.0377 0.1600
1908 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0312 0.0074 0.0550 0.0375 0.0217 0.0590
1909 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1022 0.0717 0.1326 0.1055 0.0670 0.1473
1910 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0375 0.0181 0.0570 0.0442 0.0282 0.0604
1911 Nový úvěr č. 1 0.1221 0.0828 0.1615 0.5688 0.0599 0.9028
1912 Nový úvěr č. 2 0.0120 0.0041 0.0199 0.0421 0.0028 0.1086
1913 Nový úvěr č. 3 0.2000 0.1479 0.2520 0.2463 0.0727 0.5202
1914 Nový úvěr č. 4 0.0348 0.0186 0.0510 0.0428 0.0150 0.0928
1915 Nový úvěr č. 5 0.0019 0.0005 0.0033 0.0244 0.0013 0.0814
1916 Nový úvěr č. 6 0.8160 0.5005 1.1316 0.3086 0.0208 0.8853
1917 Nový úvěr č. 7 0.0411 0.0182 0.0640 0.0587 0.0060 0.1677
1918 Nový úvěr č. 8 0.0647 0.0266 0.1028 0.0822 0.0259 0.1382
1919 Nový úvěr č. 9 0.8665 0.7807 0.9524 0.8700 0.8030 0.9214
1920 Nový úvěr č. 10 0.0534 0.0157 0.0912 0.0628 0.0090 0.1551

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
286 3 7478 678 0.4318 0.6601
287 3 14957 1362 0.4236 0.6601
288 3 29914 2740 0.4201 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
40 95 96 3 2000 200

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −3.7743
in1->h1 −4.5932
in2->h1 0.1201
in3->h1 −1.5466
in4->h1 0.0829
in5->h1 −0.0845
in6->h1 0.0904
in7->h1 −0.3258
in8->h1 8.7028
in0->h2 0.2481
in1->h2 −3.0074
in2->h2 0.1464
in3->h2 −1.6558
in4->h2 0.1116
in5->h2 0.2082
in6->h2 −0.2006
in7->h2 −0.6315
in8->h2 0.4380
in0->h3 3.3386
in1->h3 −0.2370
in2->h3 −0.1889
in3->h3 −2.7296
in4->h3 −0.3744
in5->h3 −0.3694
in6->h3 0.2731
in7->h3 0.8258
in8->h3 −2.3927
h0->out 1.9947
h1->out −3.8147
h2->out −1.3313
h3->out −4.5562

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8