Ratingový model 84

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie:ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 696
  • AUC: 0.8334
  • IE: 0.3313
  • IER: 0.2573

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5668 1.0000 696 364 0.5230 0.4859 0.5601 0.4856 0.5603 0.5227 0.4877 0.5633
2 0.1554 0.5668 972 138 0.1420 0.1200 0.1639 0.1204 0.1646 0.1415 0.1188 0.1626
3 0.0739 0.1554 972 59 0.0607 0.0457 0.0757 0.0463 0.0761 0.0597 0.0468 0.0772
4 0.0484 0.0739 972 52 0.0535 0.0394 0.0676 0.0401 0.0679 0.0525 0.0386 0.0664
5 0.0384 0.0484 972 43 0.0442 0.0313 0.0572 0.0319 0.0576 0.0438 0.0314 0.0561
6 0.0244 0.0384 972 19 0.0195 0.0108 0.0283 0.0113 0.0288 0.0198 0.0113 0.0298
7 0.0136 0.0244 972 13 0.0134 0.0062 0.0206 0.0062 0.0206 0.0132 0.0067 0.0206
8 0.0000 0.0136 972 8 0.0082 0.0026 0.0139 0.0031 0.0144 0.0085 0.0041 0.0139

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1661 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0472 0.0228 0.0716 0.0471 0.0122 0.0865
1662 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0504 −0.0147 0.1155 0.0650 0.0095 0.2435
1663 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0984 0.0685 0.1284 0.0935 0.0494 0.1516
1664 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7190 0.2100 1.2279 0.7201 0.5813 0.8354
1665 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7239 −0.0554 1.5031 0.7107 0.5705 0.8537
1666 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1667 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1668 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1669 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1274 0.0952 0.1596 0.1190 0.0520 0.1963
1670 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0462 0.0450 0.0473 0.0409 0.0223 0.0697
1671 Nový úvěr č. 1 0.7281 0.3414 1.1149 0.5786 0.0636 0.9443
1672 Nový úvěr č. 2 0.0156 0.0089 0.0223 0.0484 0.0058 0.1508
1673 Nový úvěr č. 3 0.2519 −0.0057 0.5096 0.2684 0.0920 0.5867
1674 Nový úvěr č. 4 0.0280 0.0253 0.0306 0.0356 0.0096 0.0781
1675 Nový úvěr č. 5 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1676 Nový úvěr č. 6 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1677 Nový úvěr č. 7 0.1051 0.0733 0.1369 0.1091 0.0099 0.6789
1678 Nový úvěr č. 8 0.1035 0.0735 0.1334 0.0932 0.0295 0.1901
1679 Nový úvěr č. 9 0.9156 0.7125 1.1186 0.8661 0.7416 0.9255
1680 Nový úvěr č. 10 0.1040 0.0733 0.1346 0.0918 0.0148 0.2386

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
250 3 3750 363 0.4164 0.6601
251 3 7500 679 0.4216 0.6601
252 3 15000 1368 0.4143 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
37 83 84 3 2000 200

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 6.3324
in1->h1 −2.8624
in2->h1 0.2740
in3->h1 −1.1030
in4->h1 −0.2056
in5->h1 −0.2265
in6->h1 −0.0051
in7->h1 0.0592
in8->h1 1.0424
in0->h2 2.2378
in1->h2 −0.6280
in2->h2 0.0368
in3->h2 −1.7818
in4->h2 −0.5763
in5->h2 −0.2093
in6->h2 0.6850
in7->h2 1.0601
in8->h2 −1.7893
in0->h3 0.7526
in1->h3 −2.7655
in2->h3 −0.3329
in3->h3 −0.7613
in4->h3 0.4423
in5->h3 0.1708
in6->h3 −0.2911
in7->h3 −0.7970
in8->h3 3.6737
h0->out 3.9164
h1->out −4.1686
h2->out −2.5719
h3->out −1.8877

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8