Ratingový model 66

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 42
  • AUC: 0.7646
  • IE: 0.3375
  • IER: 0.1862

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.4691 1.0000 42 20 0.4762 0.3251 0.6272 0.3333 0.6190 0.4705 0.3333 0.6077
2 0.1872 0.4691 66 5 0.0758 0.0119 0.1396 0.0152 0.1515 0.0795 0.0303 0.1595
3 0.0818 0.1872 66 7 0.1061 0.0318 0.1803 0.0455 0.1818 0.1055 0.0375 0.1746
4 0.0534 0.0818 66 2 0.0303 −0.0111 0.0717 0.0000 0.0758 0.0291 0.0000 0.0758
5 0.0405 0.0534 65 4 0.0615 0.0031 0.1200 0.0154 0.1231 0.0595 0.0073 0.1231
6 0.0257 0.0405 65 1 0.0154 −0.0145 0.0453 0.0000 0.0462 0.0151 0.0000 0.0462
7 0.0147 0.0257 65 3 0.0462 −0.0049 0.0972 0.0000 0.1077 0.0394 0.0000 0.0923
8 0.0000 0.0147 65 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1301 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0659 −0.0199 0.1516 0.0754 0.0215 0.1730
1302 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0733 −0.0572 0.2039 0.0977 0.0159 0.2714
1303 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0564 −0.0103 0.1231 0.0563 0.0171 0.1306
1304 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.5947 0.2827 0.9067 0.5942 0.2849 0.8377
1305 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.4956 0.1552 0.8359 0.4795 0.2037 0.7519
1306 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.6006 0.3697 0.8315 0.6149 0.4182 0.8020
1307 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1501 −0.0354 0.3356 0.1705 0.0414 0.3797
1308 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0801 0.0104 0.1499 0.0810 0.0295 0.1599
1309 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1378 0.0353 0.2402 0.1440 0.0603 0.2377
1310 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0326 0.0026 0.0627 0.0317 0.0112 0.0617
1311 Nový úvěr č. 1 0.6926 0.2719 1.1134 0.6792 0.2848 0.9275
1312 Nový úvěr č. 2 0.0184 −0.0206 0.0574 0.0277 0.0023 0.1254
1313 Nový úvěr č. 3 0.2183 0.0593 0.3773 0.2197 0.1109 0.3755
1314 Nový úvěr č. 4 0.0255 0.0038 0.0471 0.0246 0.0084 0.0472
1315 Nový úvěr č. 5 0.0448 −0.0110 0.1006 0.0455 0.0122 0.1063
1316 Nový úvěr č. 6 0.0487 −0.1258 0.2232 0.1133 0.0064 0.6524
1317 Nový úvěr č. 7 0.0039 −0.0081 0.0158 0.0073 0.0002 0.0299
1318 Nový úvěr č. 8 0.0362 −0.0199 0.0923 0.0398 0.0059 0.1232
1319 Nový úvěr č. 9 0.7488 0.4892 1.0084 0.7405 0.4539 0.9181
1320 Nový úvěr č. 10 0.0360 −0.0372 0.1092 0.0403 0.0051 0.1260

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
196 3 250 23 0.3777 0.6272
197 3 500 41 0.3826 0.6272
198 3 1000 103 0.3595 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−5.7640
1 0.2005
2 −0.1022
3 −0.0006
4 −0.2480
5 −0.0529
6 0.0757
7 −0.0612
8 −0.8638

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8