Ratingový model 60

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie:ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 12500
  • Počet defaultů: 1173
  • AUC: 0.8369
  • IE: 0.3287
  • IER: 0.2689

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5581 1.0000 1173 631 0.5379 0.5094 0.5665 0.5098 0.5661 0.5379 0.5136 0.5657
2 0.1517 0.5581 1619 219 0.1353 0.1186 0.1519 0.1186 0.1519 0.1353 0.1195 0.1514
3 0.0676 0.1517 1618 92 0.0569 0.0456 0.0681 0.0457 0.0686 0.0565 0.0451 0.0655
4 0.0492 0.0676 1618 90 0.0556 0.0445 0.0668 0.0445 0.0667 0.0558 0.0445 0.0661
5 0.0406 0.0492 1618 60 0.0371 0.0279 0.0463 0.0284 0.0464 0.0374 0.0297 0.0479
6 0.0290 0.0406 1618 44 0.0272 0.0193 0.0351 0.0198 0.0352 0.0272 0.0204 0.0343
7 0.0145 0.0290 1618 23 0.0142 0.0084 0.0200 0.0087 0.0204 0.0140 0.0096 0.0182
8 0.0000 0.0145 1618 14 0.0087 0.0041 0.0132 0.0043 0.0136 0.0090 0.0043 0.0142

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1181 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0485 0.0223 0.0748 0.0454 0.0223 0.0741
1182 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0538 0.0262 0.0815 0.0521 0.0166 0.1285
1183 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1184 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1185 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1186 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1187 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1188 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0416 0.0168 0.0664 0.0423 0.0235 0.0655
1189 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0783 0.0296 0.1269 0.0826 0.0542 0.1394
1190 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0375 0.0217 0.0532 0.0383 0.0232 0.0547
1191 Nový úvěr č. 1 0.2413 0.1485 0.3340 0.5952 0.0589 0.9495
1192 Nový úvěr č. 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1193 Nový úvěr č. 3 0.1696 0.0613 0.2779 0.1814 0.0610 0.3934
1194 Nový úvěr č. 4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1195 Nový úvěr č. 5 0.0043 0.0021 0.0065 0.0327 0.0018 0.0947
1196 Nový úvěr č. 6 0.4858 0.0671 0.9044 0.2128 0.0238 0.8382
1197 Nový úvěr č. 7 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1198 Nový úvěr č. 8 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1199 Nový úvěr č. 9 0.8978 0.8494 0.9463 0.8893 0.7551 0.9480
1200 Nový úvěr č. 10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
178 2 6250 549 0.4043 0.6601
179 2 12500 1105 0.4128 0.6601
180 2 25000 2280 0.4166 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
31 59 60 2 2000 162

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 1.2419
in1->h1 0.8177
in2->h1 −1.4911
in3->h1 −0.1976
in4->h1 −0.1285
in5->h1 −1.4466
in6->h1 1.0751
in7->h1 −0.7021
in8->h1 1.1167
in0->h2 −1.5212
in1->h2 −4.1425
in2->h2 0.0188
in3->h2 0.1138
in4->h2 0.0213
in5->h2 0.0034
in6->h2 −0.2174
in7->h2 −0.3200
in8->h2 5.7344
in0->h3 1.9101
in1->h3 −0.3374
in2->h3 −0.2147
in3->h3 −0.9933
in4->h3 0.0412
in5->h3 −0.2128
in6->h3 0.3703
in7->h3 0.0839
in8->h3 −1.5875
h0->out 1.8781
h1->out 0.7270
h2->out −4.0718
h3->out −5.6949

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8