Ratingový model 34

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 49
  • AUC: 0.8244
  • IE: 0.3330
  • IER: 0.2809

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5375 1.0000 49 29 0.5918 0.4542 0.7295 0.4490 0.7347 0.5822 0.4490 0.7250
2 0.1998 0.5375 65 7 0.1077 0.0323 0.1831 0.0462 0.1846 0.1089 0.0308 0.1927
3 0.0645 0.1998 65 3 0.0462 −0.0049 0.0972 0.0000 0.1077 0.0463 0.0000 0.1077
4 0.0412 0.0645 65 4 0.0615 0.0031 0.1200 0.0154 0.1231 0.0632 0.0154 0.1231
5 0.0291 0.0412 64 3 0.0469 −0.0049 0.0987 0.0000 0.1094 0.0477 0.0000 0.1020
6 0.0204 0.0291 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
7 0.0139 0.0204 64 2 0.0313 −0.0114 0.0739 0.0000 0.0781 0.0330 0.0000 0.0781
8 0.0000 0.0139 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0170 0.0000 0.0469

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
661 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0161 −0.0071 0.0394 0.0194 0.0027 0.0639
662 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0120 −0.0111 0.0351 0.0179 0.0011 0.0774
663 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0381 −0.0084 0.0847 0.0382 0.0063 0.0928
664 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7574 0.5338 0.9810 0.7433 0.5038 0.8934
665 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6793 0.3915 0.9670 0.6657 0.3835 0.8542
666 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.6778 0.4922 0.8635 0.6756 0.4495 0.8278
667 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3430 0.0521 0.6339 0.3510 0.1339 0.6060
668 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0412 0.0044 0.0780 0.0387 0.0124 0.0753
669 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1011 0.0179 0.1843 0.1086 0.0474 0.1841
670 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0248 0.0014 0.0482 0.0252 0.0085 0.0497
671 Nový úvěr č. 1 0.8887 0.7083 1.0691 0.8602 0.5843 0.9869
672 Nový úvěr č. 2 0.0040 −0.0058 0.0138 0.0066 0.0002 0.0290
673 Nový úvěr č. 3 0.2677 0.0796 0.4558 0.2757 0.1380 0.4159
674 Nový úvěr č. 4 0.0184 0.0024 0.0345 0.0184 0.0056 0.0381
675 Nový úvěr č. 5 0.0242 −0.0070 0.0554 0.0238 0.0047 0.0660
676 Nový úvěr č. 6 0.0010 −0.0022 0.0042 0.0049 0.0000 0.0331
677 Nový úvěr č. 7 0.0010 −0.0022 0.0042 0.0023 0.0000 0.0130
678 Nový úvěr č. 8 0.0302 −0.0211 0.0814 0.0364 0.0033 0.1209
679 Nový úvěr č. 9 0.6860 0.4363 0.9358 0.6717 0.4124 0.8338
680 Nový úvěr č. 10 0.0646 −0.0590 0.1881 0.0690 0.0061 0.2336

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
100 2 250 24 0.3592 0.9639
101 2 500 41 0.3138 0.6272
102 2 1000 87 0.3707 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.1399
1 0.2638
2 −0.1407
3 −0.8988
4 0.3994
5 −0.2492
6 0.3603
7 0.2972
8 −0.6189

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8