Ratingový model 32

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie:ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 14957
  • Počet defaultů: 1377
  • AUC: 0.8378
  • IE: 0.3201
  • IER: 0.2786

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5485 1.0000 1377 760 0.5519 0.5257 0.5782 0.5258 0.5781 0.5516 0.5257 0.5792
2 0.1435 0.5485 1940 240 0.1237 0.1091 0.1384 0.1093 0.1387 0.1244 0.1092 0.1384
3 0.0667 0.1435 1940 113 0.0582 0.0478 0.0687 0.0479 0.0691 0.0586 0.0497 0.0686
4 0.0458 0.0667 1940 92 0.0474 0.0380 0.0569 0.0381 0.0572 0.0470 0.0371 0.0554
5 0.0376 0.0458 1940 72 0.0371 0.0287 0.0455 0.0289 0.0459 0.0373 0.0301 0.0451
6 0.0272 0.0376 1940 47 0.0242 0.0174 0.0311 0.0175 0.0314 0.0242 0.0188 0.0304
7 0.0156 0.0272 1940 36 0.0186 0.0126 0.0246 0.0129 0.0247 0.0179 0.0129 0.0237
8 0.0000 0.0156 1940 17 0.0088 0.0046 0.0129 0.0046 0.0129 0.0086 0.0052 0.0126

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
621 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0470 0.0278 0.0663 0.0517 0.0271 0.0905
622 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0444 0.0262 0.0626 0.1080 0.0266 0.5623
623 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0749 0.0451 0.1047 0.0688 0.0345 0.1018
624 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7031 0.4785 0.9276 0.7169 0.6239 0.8047
625 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7308 0.3589 1.1028 0.7236 0.6175 0.8355
626 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8661 0.7524 0.9798 0.8713 0.8241 0.9035
627 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1266 0.0933 0.1599 0.1117 0.0460 0.1480
628 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0415 0.0155 0.0674 0.0399 0.0235 0.0618
629 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0923 0.0446 0.1401 0.0846 0.0510 0.1244
630 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0487 0.0159 0.0814 0.0495 0.0353 0.0663
631 Nový úvěr č. 1 0.4117 0.3041 0.5192 0.6288 0.0671 0.9305
632 Nový úvěr č. 2 0.0481 0.0047 0.0915 0.0500 0.0102 0.1084
633 Nový úvěr č. 3 0.3020 0.2105 0.3936 0.2943 0.0987 0.5699
634 Nový úvěr č. 4 0.0497 0.0214 0.0781 0.0434 0.0219 0.0657
635 Nový úvěr č. 5 0.0033 0.0005 0.0061 0.0170 0.0010 0.0592
636 Nový úvěr č. 6 0.1046 0.0684 0.1408 0.2290 0.0166 0.8986
637 Nový úvěr č. 7 0.0488 −0.0057 0.1033 0.0548 0.0113 0.1221
638 Nový úvěr č. 8 0.1001 0.0648 0.1355 0.0805 0.0387 0.1521
639 Nový úvěr č. 9 0.9002 0.8365 0.9639 0.9029 0.8340 0.9428
640 Nový úvěr č. 10 0.1192 0.0722 0.1661 0.0851 0.0207 0.3179

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
94 1 7478 671 0.3970 0.6272
95 1 14957 1363 0.4172 0.6601
96 1 29914 2740 0.4216 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
24 31 32 1 2000 191

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 0.8652
in1->h1 2.9657
in2->h1 0.2845
in3->h1 0.9445
in4->h1 −0.1221
in5->h1 −1.2259
in6->h1 0.9514
in7->h1 −1.0615
in8->h1 −0.1196
in0->h2 −3.1962
in1->h2 −4.3413
in2->h2 0.0509
in3->h2 −0.1438
in4->h2 0.1254
in5->h2 0.0993
in6->h2 −0.0757
in7->h2 −0.2170
in8->h2 7.0671
in0->h3 1.7326
in1->h3 −0.3439
in2->h3 −0.1955
in3->h3 −0.7299
in4->h3 −0.0708
in5->h3 −0.4723
in6->h3 0.5400
in7->h3 −0.3976
in8->h3 −2.0094
h0->out 1.3953
h1->out 1.0534
h2->out −4.3268
h3->out −5.5795

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8