Ratingový model 31

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie:ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 14957
  • Počet defaultů: 1377
  • AUC: 0.8353
  • IE: 0.3221
  • IER: 0.2749

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5638 1.0000 1377 758 0.5505 0.5242 0.5767 0.5243 0.5766 0.5515 0.5283 0.5814
2 0.1435 0.5638 1940 237 0.1222 0.1076 0.1367 0.1077 0.1371 0.1228 0.1087 0.1385
3 0.0644 0.1435 1940 117 0.0603 0.0497 0.0709 0.0500 0.0711 0.0601 0.0508 0.0699
4 0.0424 0.0644 1940 88 0.0454 0.0361 0.0546 0.0361 0.0546 0.0455 0.0350 0.0552
5 0.0332 0.0424 1940 62 0.0320 0.0241 0.0398 0.0242 0.0402 0.0320 0.0258 0.0394
6 0.0269 0.0332 1940 50 0.0258 0.0187 0.0328 0.0191 0.0330 0.0257 0.0193 0.0322
7 0.0210 0.0269 1940 46 0.0237 0.0169 0.0305 0.0170 0.0309 0.0234 0.0180 0.0302
8 0.0000 0.0210 1940 19 0.0098 0.0054 0.0142 0.0057 0.0144 0.0100 0.0059 0.0147

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
601 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0280 −0.0920 0.1480 0.0366 0.0153 0.0662
602 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0232 −0.1157 0.1622 0.0374 0.0122 0.0859
603 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0692 −0.1409 0.2793 0.0712 0.0463 0.0979
604 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7266 0.2713 1.1820 0.7226 0.6132 0.8163
605 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6770 0.3891 0.9649 0.7169 0.5879 0.8191
606 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8921 0.7372 1.0470 0.8770 0.8221 0.9141
607 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1012 −0.3804 0.5829 0.1073 0.0547 0.1577
608 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0298 −0.0551 0.1146 0.0339 0.0194 0.0565
609 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0955 −0.1849 0.3758 0.0963 0.0610 0.1306
610 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0495 −0.0626 0.1617 0.0459 0.0262 0.0600
611 Nový úvěr č. 1 0.8743 0.3147 1.4340 0.7752 0.1369 0.9357
612 Nový úvěr č. 2 0.0675 −0.1949 0.3300 0.0673 0.0182 0.1201
613 Nový úvěr č. 3 0.3495 −0.0057 0.7047 0.3267 0.1483 0.4593
614 Nový úvěr č. 4 0.0460 −0.0576 0.1496 0.0399 0.0055 0.0576
615 Nový úvěr č. 5 0.0300 −0.0581 0.1181 0.0258 0.0028 0.0424
616 Nový úvěr č. 6 0.1038 −0.4453 0.6529 0.0976 0.0300 0.2664
617 Nový úvěr č. 7 0.0653 −0.3643 0.4948 0.0684 0.0253 0.1352
618 Nový úvěr č. 8 0.0622 −0.1319 0.2564 0.0767 0.0398 0.1338
619 Nový úvěr č. 9 0.8962 0.7510 1.0414 0.9028 0.8461 0.9468
620 Nový úvěr č. 10 0.0515 −0.2038 0.3069 0.0724 0.0319 0.1547

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
91 1 7478 671 0.3965 0.6601
92 1 14957 1363 0.4162 0.6601
93 1 29914 2740 0.4208 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
24 31 32 1 2000 191

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 0.3638
in1->h1 −0.2348
in2->h1 −0.7851
in3->h1 −0.6726
in4->h1 −0.1841
in5->h1 0.2146
in6->h1 0.4650
in7->h1 0.0215
in8->h1 −0.5440
in0->h2 0.2684
in1->h2 −0.0107
in2->h2 −1.5056
in3->h2 0.9249
in4->h2 −0.1859
in5->h2 1.3220
in6->h2 0.3718
in7->h2 0.6728
in8->h2 −0.2555
in0->h3 −5.1207
in1->h3 3.6147
in2->h3 0.1001
in3->h3 0.2968
in4->h3 −0.1266
in5->h3 −0.1502
in6->h3 0.0201
in7->h3 0.1288
in8->h3 −1.6813
h0->out −2.5373
h1->out −2.3458
h2->out 1.0858
h3->out 4.7658

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8