Predikce podmíněné pravděpodobnosti 356

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 18
 • Popis: Nový úvěr č. 6
 • Hodnota: 0.0130
 • Delta metoda – dolní limit: 0.0013
 • Delta metoda – horní limit: 0.0248
 • Bootstrap – průměr: 0.0146
 • Bootstrap – dolní limit: 0.0058
 • Bootstrap – horní limit: 0.0290
 • R: (13.7323, 0.6879, 3.4465, 0.4505, 1.0169, 0.2566, −4.2061, −0.0002)

Parametry

 • Parameter č. 1: 13.7323
 • Parameter č. 2: 0.6879
 • Parameter č. 3: 3.4465
 • Parameter č. 4: 0.4505
 • Parameter č. 5: 1.0169
 • Parameter č. 6: 0.2566
 • Parameter č. 7: −4.2061
 • Parameter č. 8: −0.0002

Graf