Predikce podmíněné pravděpodobnosti 355

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 18
 • Popis: Nový úvěr č. 5
 • Hodnota: 0.0270
 • Delta metoda – dolní limit: 0.0182
 • Delta metoda – horní limit: 0.0357
 • Bootstrap – průměr: 0.0267
 • Bootstrap – dolní limit: 0.0183
 • Bootstrap – horní limit: 0.0367
 • R: (15.3430, −0.5595, 1.5318, 0.4235, −0.0558, 0.5780, −1.2635, 0.5180)

Parametry

 • Parameter č. 1: 15.3430
 • Parameter č. 2: −0.5595
 • Parameter č. 3: 1.5318
 • Parameter č. 4: 0.4235
 • Parameter č. 5: −0.0558
 • Parameter č. 6: 0.5780
 • Parameter č. 7: −1.2635
 • Parameter č. 8: 0.5180

Graf