Predikce podmíněné pravděpodobnosti 348

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 18
 • Popis: Úvěr č. 8, rok 1997 (default)
 • Hodnota: 0.0781
 • Delta metoda – dolní limit: 0.0613
 • Delta metoda – horní limit: 0.0950
 • Bootstrap – průměr: 0.0777
 • Bootstrap – dolní limit: 0.0624
 • Bootstrap – horní limit: 0.0910
 • R: (16.8100, 0.9500, 1.4000, 0.1300, 0.5800, 0.8200, −0.8500, 0.0000)

Parametry

 • Parameter č. 1: 16.8100
 • Parameter č. 2: 0.9500
 • Parameter č. 3: 1.4000
 • Parameter č. 4: 0.1300
 • Parameter č. 5: 0.5800
 • Parameter č. 6: 0.8200
 • Parameter č. 7: −0.8500
 • Parameter č. 8: 0.0000

Graf