Predikce podmíněné pravděpodobnosti 346

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 18
 • Popis: Úvěr č. 6, rok 1998 (default)
 • Hodnota: 0.7297
 • Delta metoda – dolní limit: 0.6830
 • Delta metoda – horní limit: 0.7764
 • Bootstrap – průměr: 0.7295
 • Bootstrap – dolní limit: 0.6757
 • Bootstrap – horní limit: 0.7835
 • R: (35.9400, 1.0000, 2.6800, 0.2000, 0.1200, 0.6500, 0.9700, 1.0000)

Parametry

 • Parameter č. 1: 35.9400
 • Parameter č. 2: 1.0000
 • Parameter č. 3: 2.6800
 • Parameter č. 4: 0.2000
 • Parameter č. 5: 0.1200
 • Parameter č. 6: 0.6500
 • Parameter č. 7: 0.9700
 • Parameter č. 8: 1.0000

Graf