Predikce podmíněné pravděpodobnosti 253

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 13
 • Popis: Nový úvěr č. 3
 • Hodnota: 0.3188
 • Delta metoda – dolní limit: 0.0000
 • Delta metoda – horní limit: 0.0000
 • Bootstrap – průměr: 0.3152
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2573
 • Bootstrap – horní limit: 0.3778
 • R: (25.0250, 1.2902, 2.1639, 1.1414, 0.1295, 0.6753, 0.3081, 0.1600)

Parametry

 • Parameter č. 1: 25.0250
 • Parameter č. 2: 1.2902
 • Parameter č. 3: 2.1639
 • Parameter č. 4: 1.1414
 • Parameter č. 5: 0.1295
 • Parameter č. 6: 0.6753
 • Parameter č. 7: 0.3081
 • Parameter č. 8: 0.1600

Graf