Predikce podmíněné pravděpodobnosti 1938

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 97
 • Popis: Nový úvěr č. 8
 • Hodnota: 0.0322
 • Delta metoda – dolní limit: 0.0000
 • Delta metoda – horní limit: 0.0000
 • Bootstrap – průměr: 0.0423
 • Bootstrap – dolní limit: 0.0056
 • Bootstrap – horní limit: 0.1575
 • R: (18.6784, 1.0360, 1.9473, 1.0212, 0.4005, 1.7184, −1.6519, 1.2890)

Parametry

 • Parameter č. 1: 18.6784
 • Parameter č. 2: 1.0360
 • Parameter č. 3: 1.9473
 • Parameter č. 4: 1.0212
 • Parameter č. 5: 0.4005
 • Parameter č. 6: 1.7184
 • Parameter č. 7: −1.6519
 • Parameter č. 8: 1.2890

Graf