Predikce podmíněné pravděpodobnosti 1937

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 97
 • Popis: Nový úvěr č. 7
 • Hodnota: 0.0007
 • Delta metoda – dolní limit: 0.0000
 • Delta metoda – horní limit: 0.0000
 • Bootstrap – průměr: 0.0021
 • Bootstrap – dolní limit: 0.0000
 • Bootstrap – horní limit: 0.0130
 • R: (7.7672, 0.0102, 1.9808, 1.5613, 0.9815, 0.8160, −2.9281, 1.3235)

Parametry

 • Parameter č. 1: 7.7672
 • Parameter č. 2: 0.0102
 • Parameter č. 3: 1.9808
 • Parameter č. 4: 1.5613
 • Parameter č. 5: 0.9815
 • Parameter č. 6: 0.8160
 • Parameter č. 7: −2.9281
 • Parameter č. 8: 1.3235

Graf