Predikce podmíněné pravděpodobnosti 1927

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 97
 • Popis: Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)
 • Hodnota: 0.5260
 • Delta metoda – dolní limit: 0.0000
 • Delta metoda – horní limit: 0.0000
 • Bootstrap – průměr: 0.5444
 • Bootstrap – dolní limit: 0.1769
 • Bootstrap – horní limit: 0.8057
 • R: (25.0600, 0.0900, 2.4500, 0.3100, −0.5300, 1.5300, 3.0500, 1.0000)

Parametry

 • Parameter č. 1: 25.0600
 • Parameter č. 2: 0.0900
 • Parameter č. 3: 2.4500
 • Parameter č. 4: 0.3100
 • Parameter č. 5: −0.5300
 • Parameter č. 6: 1.5300
 • Parameter č. 7: 3.0500
 • Parameter č. 8: 1.0000

Graf