Validace ratingového modelu 99

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 33
 • Výběr: 2
 • Velikost výběru: 1000
 • Počet defaultů: 87
 • Brier Skill Score: 0.3913
 • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 60 40 0.5918 0.6667 0.5474 0.7859 0.5500 0.7833 0.6650 0.5333 0.7754
2 73 8 0.1077 0.1096 0.0379 0.1812 0.0411 0.1918 0.1088 0.0411 0.1853
3 197 19 0.0462 0.0964 0.0552 0.1377 0.0558 0.1371 0.1002 0.0607 0.1424
4 140 8 0.0769 0.0571 0.0187 0.0956 0.0214 0.1000 0.0571 0.0214 0.0966
5 138 5 0.0313 0.0362 0.0051 0.0674 0.0072 0.0725 0.0380 0.0072 0.0725
6 125 5 0.0000 0.0400 0.0056 0.0744 0.0080 0.0800 0.0372 0.0038 0.0720
7 98 2 0.0156 0.0204 −0.0076 0.0484 0.0000 0.0510 0.0169 0.0000 0.0408
8 169 0 0.0313 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

 • Hodnota: 0.8313
 • Normální rozdělení – dolní limit: 0.7856
 • Normální rozdělení – horní limit: 0.8770
 • Bootstrap – průměr: 0.8302
 • Bootstrap – dolní limit: 0.7766
 • Bootstrap – horní limit: 0.8774

Informace poskytovaná modelem

IE

 • Hodnota: 0.3013
 • Bootstrap – průměr: 0.2994
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2510
 • Bootstrap – horní limit: 0.3459

IER

 • Hodnota: 0.2934
 • Bootstrap – průměr: 0.3012
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2357
 • Bootstrap – horní limit: 0.3997

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8