Validace ratingového modelu 300

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 100
 • Výběr: 4
 • Velikost výběru: 1000
 • Počet defaultů: 94
 • Brier Skill Score: 0.3781
 • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 58 38 0.6792 0.6552 0.5328 0.7775 0.5345 0.7759 0.6478 0.5082 0.7849
2 93 17 0.1250 0.1828 0.1042 0.2613 0.1075 0.2688 0.1785 0.1183 0.2530
3 120 13 0.0781 0.1083 0.0527 0.1639 0.0583 0.1667 0.1098 0.0667 0.1750
4 113 5 0.0156 0.0442 0.0063 0.0822 0.0088 0.0885 0.0451 0.0088 0.0885
5 116 5 0.0156 0.0431 0.0061 0.0801 0.0086 0.0862 0.0455 0.0172 0.0862
6 118 6 0.0313 0.0508 0.0112 0.0905 0.0169 0.0932 0.0514 0.0169 0.0847
7 143 6 0.0000 0.0420 0.0091 0.0748 0.0140 0.0769 0.0400 0.0140 0.0736
8 239 4 0.0000 0.0167 0.0005 0.0330 0.0042 0.0335 0.0159 0.0042 0.0335

Diskriminační schopnost modelu

AUC

 • Hodnota: 0.8114
 • Normální rozdělení – dolní limit: 0.7602
 • Normální rozdělení – horní limit: 0.8625
 • Bootstrap – průměr: 0.8092
 • Bootstrap – dolní limit: 0.7512
 • Bootstrap – horní limit: 0.8593

Informace poskytovaná modelem

IE

 • Hodnota: 0.3358
 • Bootstrap – průměr: 0.3315
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2787
 • Bootstrap – horní limit: 0.3859

IER

 • Hodnota: 0.2532
 • Bootstrap – průměr: 0.2590
 • Bootstrap – dolní limit: 0.1703
 • Bootstrap – horní limit: 0.3511

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8