Validace ratingového modelu 299

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 100
 • Výběr: 4
 • Velikost výběru: 500
 • Počet defaultů: 37
 • Brier Skill Score: 0.3675
 • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 28 17 0.6792 0.6071 0.4262 0.7880 0.4286 0.7857 0.5954 0.3929 0.7857
2 46 6 0.1250 0.1304 0.0331 0.2278 0.0435 0.2391 0.1204 0.0217 0.2174
3 68 6 0.0781 0.0882 0.0208 0.1557 0.0294 0.1618 0.0853 0.0147 0.1471
4 58 0 0.0156 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
5 58 3 0.0156 0.0517 −0.0053 0.1087 0.0000 0.1207 0.0536 0.0000 0.1207
6 70 4 0.0313 0.0571 0.0028 0.1115 0.0143 0.1143 0.0560 0.0143 0.1075
7 59 1 0.0000 0.0169 −0.0160 0.0499 0.0000 0.0508 0.0183 0.0000 0.0508
8 113 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

 • Hodnota: 0.8410
 • Normální rozdělení – dolní limit: 0.7718
 • Normální rozdělení – horní limit: 0.9102
 • Bootstrap – průměr: 0.8378
 • Bootstrap – dolní limit: 0.7540
 • Bootstrap – horní limit: 0.9057

Informace poskytovaná modelem

IE

 • Hodnota: 0.2570
 • Bootstrap – průměr: 0.2547
 • Bootstrap – dolní limit: 0.1884
 • Bootstrap – horní limit: 0.3174

IER

 • Hodnota: 0.3249
 • Bootstrap – průměr: 0.3424
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2368
 • Bootstrap – horní limit: 0.4562

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8