Validace ratingového modelu 239

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 80
 • Výběr: 3
 • Velikost výběru: 5000
 • Počet defaultů: 466
 • Brier Skill Score: 0.4126
 • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 250 198 0.5181 0.7920 0.7417 0.8423 0.7400 0.8400 0.7939 0.7457 0.8381
2 341 76 0.1512 0.2229 0.1787 0.2670 0.1789 0.2669 0.2185 0.1803 0.2582
3 794 79 0.0602 0.0995 0.0787 0.1203 0.0793 0.1209 0.1001 0.0812 0.1234
4 754 39 0.0526 0.0517 0.0359 0.0675 0.0371 0.0676 0.0517 0.0364 0.0683
5 671 27 0.0371 0.0402 0.0254 0.0551 0.0253 0.0551 0.0396 0.0275 0.0529
6 649 27 0.0232 0.0416 0.0262 0.0570 0.0262 0.0570 0.0420 0.0277 0.0570
7 635 10 0.0139 0.0157 0.0061 0.0254 0.0063 0.0268 0.0154 0.0070 0.0252
8 906 10 0.0108 0.0110 0.0042 0.0178 0.0044 0.0188 0.0110 0.0044 0.0182

Diskriminační schopnost modelu

AUC

 • Hodnota: 0.8440
 • Normální rozdělení – dolní limit: 0.8234
 • Normální rozdělení – horní limit: 0.8647
 • Bootstrap – průměr: 0.8451
 • Bootstrap – dolní limit: 0.8240
 • Bootstrap – horní limit: 0.8655

Informace poskytovaná modelem

IE

 • Hodnota: 0.3034
 • Bootstrap – průměr: 0.3031
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2775
 • Bootstrap – horní limit: 0.3300

IER

 • Hodnota: 0.3214
 • Bootstrap – průměr: 0.3248
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2891
 • Bootstrap – horní limit: 0.3664

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8