Validace ratingového modelu 213

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 71
 • Výběr: 3
 • Velikost výběru: 2000
 • Počet defaultů: 200
 • Brier Skill Score: 0.3485
 • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 81 60 0.5000 0.7407 0.6453 0.8362 0.6420 0.8272 0.7389 0.6543 0.8395
2 247 65 0.1154 0.2632 0.2082 0.3181 0.2105 0.3198 0.2598 0.2103 0.3279
3 273 23 0.0692 0.0842 0.0513 0.1172 0.0513 0.1172 0.0816 0.0530 0.1136
4 297 12 0.0692 0.0404 0.0180 0.0628 0.0202 0.0640 0.0402 0.0202 0.0606
5 242 17 0.0385 0.0702 0.0380 0.1024 0.0413 0.1033 0.0703 0.0413 0.0994
6 260 12 0.0385 0.0462 0.0207 0.0717 0.0231 0.0731 0.0454 0.0249 0.0712
7 200 7 0.0154 0.0350 0.0095 0.0605 0.0100 0.0600 0.0368 0.0150 0.0650
8 400 4 0.0000 0.0100 0.0002 0.0198 0.0025 0.0200 0.0102 0.0025 0.0200

Diskriminační schopnost modelu

AUC

 • Hodnota: 0.8176
 • Normální rozdělení – dolní limit: 0.7844
 • Normální rozdělení – horní limit: 0.8508
 • Bootstrap – průměr: 0.8193
 • Bootstrap – dolní limit: 0.7906
 • Bootstrap – horní limit: 0.8512

Informace poskytovaná modelem

IE

 • Hodnota: 0.3468
 • Bootstrap – průměr: 0.3427
 • Bootstrap – dolní limit: 0.3109
 • Bootstrap – horní limit: 0.3765

IER

 • Hodnota: 0.2605
 • Bootstrap – průměr: 0.2660
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2227
 • Bootstrap – horní limit: 0.3181

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8