Validace ratingového modelu 201

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 67
 • Výběr: 3
 • Velikost výběru: 1000
 • Počet defaultů: 103
 • Brier Skill Score: 0.2667
 • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 28 18 0.5238 0.6429 0.4654 0.8203 0.4643 0.8214 0.6414 0.5000 0.7857
2 133 45 0.0758 0.3383 0.2579 0.4188 0.2556 0.4211 0.3423 0.2667 0.4286
3 149 15 0.0455 0.1007 0.0524 0.1490 0.0537 0.1544 0.0991 0.0604 0.1409
4 162 8 0.0909 0.0494 0.0160 0.0827 0.0185 0.0864 0.0461 0.0215 0.0711
5 97 6 0.0154 0.0619 0.0139 0.1098 0.0206 0.1134 0.0591 0.0152 0.1085
6 122 4 0.0154 0.0328 0.0012 0.0644 0.0082 0.0656 0.0323 0.0082 0.0574
7 113 6 0.0308 0.0531 0.0118 0.0944 0.0177 0.0973 0.0548 0.0177 0.0931
8 196 1 0.0308 0.0051 −0.0049 0.0151 0.0000 0.0153 0.0053 0.0000 0.0153

Diskriminační schopnost modelu

AUC

 • Hodnota: 0.8172
 • Normální rozdělení – dolní limit: 0.7729
 • Normální rozdělení – horní limit: 0.8615
 • Bootstrap – průměr: 0.8152
 • Bootstrap – dolní limit: 0.7574
 • Bootstrap – horní limit: 0.8542

Informace poskytovaná modelem

IE

 • Hodnota: 0.3660
 • Bootstrap – průměr: 0.3633
 • Bootstrap – dolní limit: 0.3133
 • Bootstrap – horní limit: 0.4234

IER

 • Hodnota: 0.2349
 • Bootstrap – průměr: 0.2434
 • Bootstrap – dolní limit: 0.1746
 • Bootstrap – horní limit: 0.3092

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8