Srovnání ratingových modelů 34

Všeobecné informace

 • První model: 71
 • Druhý model: 72
 • Výběr: 3
 • Velikost výběru: 2000
 • Počet defaultů: 200

Diskriminační schopnost modelu

Rozdíl AUC

 • Hodnota: 0.0177
 • Bootstrap – průměr: 0.0168
 • Bootstrap – dolní limit: 0.0038
 • Bootstrap – horní limit: 0.0301

Informace poskytovaná modelem

IER

 • Hodnota (1): 0.0569
 • Bootstrap – průměr (1): 0.0768
 • Bootstrap – dolní limit (1): 0.0526
 • Bootstrap – horní limit (1): 0.0988
 • Hodnota (2): 0.0278
 • Bootstrap – průměr (2): 0.0475
 • Bootstrap – dolní limit (2):0.0314
 • Bootstrap – horní limit (2): 0.0644