Ratingový model 94

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 14957
  • Počet defaultů: 1378
  • AUC: 0.0000
  • IE: 0.0000
  • IER: 0.0000

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1861 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1862 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1863 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1864 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1865 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1866 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1867 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1868 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1869 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1870 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1871 Nový úvěr č. 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1872 Nový úvěr č. 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1873 Nový úvěr č. 3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1874 Nový úvěr č. 4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1875 Nový úvěr č. 5 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1876 Nový úvěr č. 6 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1877 Nový úvěr č. 7 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1878 Nový úvěr č. 8 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1879 Nový úvěr č. 9 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1880 Nový úvěr č. 10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
280 3 7478 678 0.0000 0.0000
281 3 14957 1362 0.0000 0.0000
282 3 29914 2740 0.0000 0.0000

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.5908
1 0.2250
2 −0.0063
3 0.0931
4 −0.0003
5 −0.0338
6 −0.0204
7 0.0842
8 −0.9972

Grafy

Celkový