Ratingový model 90

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 12500
  • Počet defaultů: 1131
  • AUC: 0.0000
  • IE: 0.0000
  • IER: 0.0000

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1781 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1782 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1783 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1784 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1785 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1786 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1787 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1788 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1789 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1790 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1791 Nový úvěr č. 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1792 Nový úvěr č. 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1793 Nový úvěr č. 3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1794 Nový úvěr č. 4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1795 Nový úvěr č. 5 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1796 Nový úvěr č. 6 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1797 Nový úvěr č. 7 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1798 Nový úvěr č. 8 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1799 Nový úvěr č. 9 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1800 Nový úvěr č. 10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
268 3 6250 576 0.0000 0.0000
269 3 12500 1148 0.0000 0.0000
270 3 25000 2284 0.0000 0.0000

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.7012
1 0.2164
2 −0.0339
3 0.1724
4 0.0330
5 −0.0144
6 0.0148
7 0.0598
8 −0.8902

Grafy

Celkový