Ratingový model 64

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie:ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 14957
  • Počet defaultů: 1401
  • AUC: 0.8388
  • IE: 0.3271
  • IER: 0.2713

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5458 1.0000 1401 751 0.5360 0.5099 0.5622 0.5096 0.5625 0.5357 0.5082 0.5635
2 0.1463 0.5458 1937 269 0.1389 0.1235 0.1543 0.1239 0.1544 0.1394 0.1265 0.1528
3 0.0650 0.1463 1937 118 0.0609 0.0503 0.0716 0.0506 0.0718 0.0594 0.0503 0.0700
4 0.0460 0.0650 1937 92 0.0475 0.0380 0.0570 0.0382 0.0573 0.0474 0.0382 0.0571
5 0.0391 0.0460 1937 81 0.0418 0.0329 0.0507 0.0330 0.0511 0.0409 0.0325 0.0490
6 0.0315 0.0391 1936 43 0.0222 0.0156 0.0288 0.0160 0.0289 0.0219 0.0157 0.0266
7 0.0176 0.0315 1936 33 0.0170 0.0113 0.0228 0.0114 0.0232 0.0173 0.0124 0.0222
8 0.0000 0.0176 1936 14 0.0072 0.0035 0.0110 0.0036 0.0114 0.0072 0.0033 0.0114

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1261 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0498 0.0320 0.0675 0.0488 0.0292 0.0748
1262 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0492 0.0311 0.0673 0.0527 0.0210 0.1157
1263 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0866 0.0582 0.1149 0.0820 0.0443 0.1165
1264 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7587 −0.0404 1.5578 0.7815 0.6637 0.8566
1265 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7446 0.1315 1.3577 0.7483 0.6486 0.8325
1266 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8440 0.7116 0.9765 0.8483 0.8050 0.8877
1267 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1173 0.0755 0.1591 0.1048 0.0387 0.1637
1268 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0409 0.0300 0.0517 0.0419 0.0257 0.0594
1269 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1065 0.0763 0.1366 0.0909 0.0555 0.1304
1270 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0465 0.0320 0.0611 0.0420 0.0273 0.0562
1271 Nový úvěr č. 1 0.4811 0.3843 0.5779 0.5866 0.0622 0.9211
1272 Nový úvěr č. 2 0.0240 0.0015 0.0465 0.0422 0.0037 0.1079
1273 Nový úvěr č. 3 0.2746 0.2091 0.3401 0.1993 0.0700 0.3790
1274 Nový úvěr č. 4 0.0377 0.0100 0.0654 0.0428 0.0163 0.0963
1275 Nový úvěr č. 5 0.0033 0.0008 0.0058 0.0338 0.0020 0.1431
1276 Nový úvěr č. 6 0.7730 0.5748 0.9711 0.2310 0.0192 0.8389
1277 Nový úvěr č. 7 0.0913 0.0618 0.1207 0.0521 0.0062 0.1384
1278 Nový úvěr č. 8 0.1124 0.0749 0.1498 0.0774 0.0234 0.1397
1279 Nový úvěr č. 9 0.8846 0.8181 0.9511 0.8875 0.8019 0.9407
1280 Nový úvěr č. 10 0.1222 0.0861 0.1583 0.0669 0.0078 0.1693

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
190 2 7478 670 0.4046 0.9801
191 2 14957 1339 0.4176 0.6601
192 2 29914 2740 0.4203 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
32 63 64 2 2000 162

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −2.2120
in1->h1 −5.1542
in2->h1 0.0287
in3->h1 0.2477
in4->h1 0.0877
in5->h1 0.0030
in6->h1 −0.0850
in7->h1 −0.2784
in8->h1 7.2297
in0->h2 −4.4718
in1->h2 −0.7684
in2->h2 0.2151
in3->h2 −1.8499
in4->h2 −0.4893
in5->h2 1.5660
in6->h2 −1.7768
in7->h2 0.9918
in8->h2 0.9750
in0->h3 2.4763
in1->h3 −0.8390
in2->h3 −0.0925
in3->h3 −1.4943
in4->h3 0.0922
in5->h3 −0.2442
in6->h3 0.4100
in7->h3 0.1208
in8->h3 −1.5136
h0->out 2.1565
h1->out −3.6832
h2->out −2.0245
h3->out −5.4223

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8