Ratingový model 62

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 14957
  • Počet defaultů: 1401
  • AUC: 0.0000
  • IE: 0.0000
  • IER: 0.0000

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1221 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1222 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1223 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1224 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1225 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1226 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1227 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1228 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1229 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1230 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1231 Nový úvěr č. 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1232 Nový úvěr č. 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1233 Nový úvěr č. 3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1234 Nový úvěr č. 4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1235 Nový úvěr č. 5 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1236 Nový úvěr č. 6 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1237 Nový úvěr č. 7 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1238 Nový úvěr č. 8 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1239 Nový úvěr č. 9 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1240 Nový úvěr č. 10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
184 2 7478 670 0.0000 0.0000
185 2 14957 1339 0.0000 0.0000
186 2 29914 2740 0.0000 0.0000

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.3628
1 0.2371
2 −0.0129
3 −0.1404
4 −0.0662
5 −0.0720
6 0.0225
7 0.0553
8 −0.9839

Grafy

Celkový