Ratingový model 58

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 12500
  • Počet defaultů: 1173
  • AUC: 0.0000
  • IE: 0.0000
  • IER: 0.0000

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1141 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1142 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1143 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1144 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1145 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1146 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1147 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1148 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1149 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1150 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1151 Nový úvěr č. 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1152 Nový úvěr č. 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1153 Nový úvěr č. 3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1154 Nový úvěr č. 4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1155 Nový úvěr č. 5 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1156 Nový úvěr č. 6 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1157 Nový úvěr č. 7 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1158 Nový úvěr č. 8 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1159 Nový úvěr č. 9 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1160 Nový úvěr č. 10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
172 2 6250 549 0.0000 0.0000
173 2 12500 1105 0.0000 0.0000
174 2 25000 2280 0.0000 0.0000

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.3280
1 0.2355
2 −0.0184
3 −0.1474
4 −0.0464
5 −0.0767
6 0.0074
7 0.0708
8 −0.9491

Grafy

Celkový