Ratingový model 54

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 10000
  • Počet defaultů: 929
  • AUC: 0.0000
  • IE: 0.0000
  • IER: 0.0000

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1061 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1062 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1063 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1064 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1065 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1066 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1067 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1068 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1069 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1070 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1071 Nový úvěr č. 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1072 Nový úvěr č. 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1073 Nový úvěr č. 3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1074 Nový úvěr č. 4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1075 Nový úvěr č. 5 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1076 Nový úvěr č. 6 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1077 Nový úvěr č. 7 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1078 Nový úvěr č. 8 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1079 Nový úvěr č. 9 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1080 Nový úvěr č. 10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
160 2 5000 417 0.0000 0.0000
161 2 10000 885 0.0000 0.0000
162 2 20000 1819 0.0000 0.0000

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.3235
1 0.2441
2 −0.0007
3 −0.2924
4 −0.0719
5 −0.0615
6 0.0391
7 0.0982
8 −0.8739

Grafy

Celkový