Ratingový model 52

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie:ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 687
  • AUC: 0.8374
  • IE: 0.3203
  • IER: 0.2744

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5550 1.0000 687 377 0.5488 0.5116 0.5860 0.5109 0.5866 0.5463 0.5138 0.5750
2 0.1482 0.5550 974 125 0.1283 0.1073 0.1493 0.1078 0.1499 0.1299 0.1109 0.1525
3 0.0644 0.1482 974 57 0.0585 0.0438 0.0733 0.0441 0.0739 0.0589 0.0446 0.0750
4 0.0427 0.0644 973 50 0.0514 0.0375 0.0653 0.0380 0.0658 0.0512 0.0380 0.0647
5 0.0332 0.0427 973 30 0.0308 0.0200 0.0417 0.0206 0.0421 0.0297 0.0216 0.0391
6 0.0256 0.0332 973 23 0.0236 0.0141 0.0332 0.0144 0.0339 0.0233 0.0154 0.0329
7 0.0178 0.0256 973 17 0.0175 0.0092 0.0257 0.0092 0.0257 0.0172 0.0113 0.0273
8 0.0000 0.0178 973 8 0.0082 0.0025 0.0139 0.0031 0.0144 0.0080 0.0041 0.0129

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1021 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0386 −0.0052 0.0823 0.0450 0.0166 0.0959
1022 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0347 0.0064 0.0630 0.0556 0.0122 0.1397
1023 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.1058 0.0423 0.1692 0.0883 0.0389 0.1337
1024 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6954 0.4379 0.9528 0.7683 0.6218 0.8742
1025 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7443 0.2576 1.2311 0.7313 0.5872 0.8510
1026 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8464 0.7556 0.9371 0.8445 0.7662 0.8965
1027 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1096 0.0098 0.2095 0.1013 0.0333 0.2045
1028 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0419 −0.0313 0.1150 0.0426 0.0231 0.0656
1029 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0997 0.0129 0.1866 0.0708 0.0268 0.1221
1030 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0313 −0.0228 0.0855 0.0316 0.0126 0.0521
1031 Nový úvěr č. 1 0.8450 0.5363 1.1537 0.5732 0.0387 0.9468
1032 Nový úvěr č. 2 0.0160 −0.0125 0.0444 0.0723 0.0060 0.2053
1033 Nový úvěr č. 3 0.1871 0.0661 0.3082 0.1414 0.0468 0.3406
1034 Nový úvěr č. 4 0.0320 −0.0229 0.0869 0.0289 0.0095 0.0596
1035 Nový úvěr č. 5 0.0647 −0.0035 0.1329 0.0520 0.0024 0.1352
1036 Nový úvěr č. 6 0.0954 −0.1257 0.3164 0.1805 0.0115 0.7555
1037 Nový úvěr č. 7 0.0539 −0.0623 0.1701 0.1198 0.0104 0.7655
1038 Nový úvěr č. 8 0.0510 0.0037 0.0984 0.0853 0.0225 0.1933
1039 Nový úvěr č. 9 0.9199 0.8586 0.9812 0.8988 0.7882 0.9595
1040 Nový úvěr č. 10 0.0481 −0.0017 0.0980 0.1066 0.0162 0.4259

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
154 2 3750 321 0.3926 0.6601
155 2 7500 673 0.4016 0.6601
156 2 15000 1340 0.4156 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
29 51 52 2 2000 162

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 0.1558
in1->h1 0.1010
in2->h1 −0.4761
in3->h1 −0.4539
in4->h1 0.7082
in5->h1 −0.7063
in6->h1 1.4218
in7->h1 −0.3127
in8->h1 −0.2121
in0->h2 −1.7694
in1->h2 −1.5717
in2->h2 0.4967
in3->h2 −0.2500
in4->h2 −0.6475
in5->h2 0.7912
in6->h2 −0.9585
in7->h2 0.4532
in8->h2 −0.1446
in0->h3 6.4012
in1->h3 −4.0945
in2->h3 0.1348
in3->h3 −0.3297
in4->h3 −0.1790
in5->h3 0.2049
in6->h3 −0.7022
in7->h3 −0.0436
in8->h3 1.3051
h0->out 2.9532
h1->out −1.9529
h2->out −3.0492
h3->out −4.4614

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8