Ratingový model 38

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 101
  • AUC: 0.8200
  • IE: 0.3495
  • IER: 0.2705

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5470 1.0000 101 59 0.5842 0.4880 0.6803 0.4851 0.6832 0.5843 0.4851 0.6634
2 0.2067 0.5470 129 12 0.0930 0.0429 0.1431 0.0465 0.1473 0.0958 0.0465 0.1395
3 0.0699 0.2067 129 7 0.0543 0.0152 0.0934 0.0155 0.0930 0.0521 0.0155 0.0930
4 0.0457 0.0699 129 8 0.0620 0.0204 0.1036 0.0233 0.1085 0.0629 0.0233 0.1085
5 0.0335 0.0457 128 7 0.0547 0.0153 0.0941 0.0156 0.0938 0.0522 0.0156 0.0938
6 0.0222 0.0335 128 4 0.0313 0.0011 0.0614 0.0078 0.0625 0.0307 0.0037 0.0625
7 0.0142 0.0222 128 3 0.0234 −0.0028 0.0496 0.0000 0.0547 0.0241 0.0000 0.0547
8 0.0000 0.0142 128 1 0.0078 −0.0074 0.0231 0.0000 0.0234 0.0094 0.0000 0.0313

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
741 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0234 0.0000 0.0468 0.0248 0.0077 0.0541
742 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0170 −0.0061 0.0402 0.0201 0.0040 0.0556
743 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0503 0.0104 0.0901 0.0501 0.0230 0.0997
744 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6378 0.4420 0.8336 0.6188 0.4459 0.8064
745 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.5223 0.2910 0.7536 0.4926 0.3020 0.7180
746 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7198 0.5981 0.8414 0.7128 0.5795 0.8261
747 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3341 0.1237 0.5446 0.3582 0.1988 0.5792
748 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0636 0.0266 0.1005 0.0557 0.0260 0.0867
749 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1207 0.0552 0.1861 0.1223 0.0638 0.1994
750 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0271 0.0092 0.0451 0.0266 0.0116 0.0479
751 Nový úvěr č. 1 0.8524 0.6950 1.0098 0.8249 0.6021 0.9465
752 Nový úvěr č. 2 0.0134 −0.0074 0.0341 0.0189 0.0029 0.0810
753 Nový úvěr č. 3 0.2474 0.1296 0.3652 0.2380 0.1338 0.3500
754 Nový úvěr č. 4 0.0215 0.0084 0.0345 0.0213 0.0097 0.0364
755 Nový úvěr č. 5 0.0354 0.0063 0.0644 0.0333 0.0139 0.0669
756 Nový úvěr č. 6 0.0031 −0.0045 0.0107 0.0098 0.0003 0.0592
757 Nový úvěr č. 7 0.0012 −0.0013 0.0038 0.0021 0.0002 0.0126
758 Nový úvěr č. 8 0.0265 −0.0033 0.0562 0.0277 0.0078 0.0706
759 Nový úvěr č. 9 0.7261 0.5590 0.8933 0.6908 0.4742 0.8423
760 Nový úvěr č. 10 0.0501 −0.0166 0.1169 0.0508 0.0065 0.1299

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
112 2 500 41 0.3367 0.6272
113 2 1000 87 0.4019 0.6272
114 2 2000 162 0.3795 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−5.4769
1 0.2431
2 −0.1604
3 −0.6716
4 −0.0847
5 −0.1304
6 0.1184
7 0.2557
8 −0.6487

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8