Ratingový model 30

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 14957
  • Počet defaultů: 1377
  • AUC: 0.0000
  • IE: 0.0000
  • IER: 0.0000

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
581 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
582 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
583 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
584 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
585 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
586 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
587 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
588 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
589 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
590 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
591 Nový úvěr č. 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
592 Nový úvěr č. 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
593 Nový úvěr č. 3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
594 Nový úvěr č. 4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
595 Nový úvěr č. 5 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
596 Nový úvěr č. 6 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
597 Nový úvěr č. 7 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
598 Nový úvěr č. 8 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
599 Nový úvěr č. 9 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
600 Nový úvěr č. 10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
88 1 7478 671 0.0000 0.0000
89 1 14957 1363 0.0000 0.0000
90 1 29914 2740 0.0000 0.0000

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.1744
1 0.2536
2 0.0871
3 −0.4178
4 −0.0372
5 −0.0330
6 −0.0628
7 0.1498
8 −1.0434

Grafy

Celkový