Ratingový model 26

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 12500
  • Počet defaultů: 1164
  • AUC: 0.0000
  • IE: 0.0000
  • IER: 0.0000

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
501 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
502 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
503 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
504 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
505 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
506 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
507 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
508 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
509 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
510 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
511 Nový úvěr č. 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
512 Nový úvěr č. 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
513 Nový úvěr č. 3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
514 Nový úvěr č. 4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
515 Nový úvěr č. 5 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
516 Nový úvěr č. 6 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
517 Nový úvěr č. 7 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
518 Nový úvěr č. 8 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
519 Nový úvěr č. 9 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
520 Nový úvěr č. 10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
76 1 6250 558 0.0000 0.0000
77 1 12500 1141 0.0000 0.0000
78 1 25000 2279 0.0000 0.0000

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.1894
1 0.2502
2 0.1054
3 −0.3554
4 −0.0646
5 −0.0402
6 −0.0792
7 0.1287
8 −1.0500

Grafy

Celkový