Ratingový model 20

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie:ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 716
  • AUC: 0.8350
  • IE: 0.3316
  • IER: 0.2695

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5754 1.0000 716 393 0.5489 0.5124 0.5853 0.5126 0.5852 0.5477 0.5146 0.5887
2 0.1458 0.5754 970 121 0.1247 0.1039 0.1455 0.1041 0.1464 0.1249 0.1092 0.1418
3 0.0679 0.1458 969 72 0.0743 0.0578 0.0908 0.0578 0.0908 0.0746 0.0593 0.0877
4 0.0476 0.0679 969 44 0.0454 0.0323 0.0585 0.0330 0.0588 0.0444 0.0345 0.0552
5 0.0402 0.0476 969 33 0.0341 0.0226 0.0455 0.0227 0.0454 0.0345 0.0232 0.0465
6 0.0300 0.0402 969 30 0.0310 0.0201 0.0419 0.0206 0.0423 0.0310 0.0206 0.0439
7 0.0168 0.0300 969 20 0.0206 0.0117 0.0296 0.0124 0.0299 0.0207 0.0124 0.0299
8 0.0000 0.0168 969 3 0.0031 −0.0004 0.0066 0.0000 0.0072 0.0034 0.0000 0.0072

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
381 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0431 0.0249 0.0613 0.0406 0.0119 0.0806
382 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0434 0.0251 0.0617 0.0469 0.0093 0.1368
383 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0767 0.0118 0.1416 0.0753 0.0361 0.1295
384 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7752 0.5980 0.9525 0.7729 0.6379 0.8818
385 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.8114 0.7044 0.9183 0.7806 0.6164 0.9031
386 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.9016 0.8210 0.9822 0.8909 0.8296 0.9500
387 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1024 0.0589 0.1459 0.0981 0.0372 0.1773
388 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0474 0.0183 0.0765 0.0513 0.0299 0.0779
389 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0795 0.0555 0.1035 0.1003 0.0535 0.1623
390 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0677 0.0143 0.1210 0.0487 0.0283 0.0784
391 Nový úvěr č. 1 0.8838 0.7649 1.0027 0.7464 0.0777 0.9760
392 Nový úvěr č. 2 0.0197 −0.0294 0.0688 0.0553 0.0051 0.1416
393 Nový úvěr č. 3 0.2655 0.1828 0.3482 0.3330 0.1118 0.6929
394 Nový úvěr č. 4 0.0534 0.0049 0.1018 0.0408 0.0157 0.0717
395 Nový úvěr č. 5 0.0306 −0.0062 0.0674 0.0350 0.0008 0.1045
396 Nový úvěr č. 6 0.0973 −0.0452 0.2399 0.1327 0.0108 0.7815
397 Nový úvěr č. 7 0.0127 −0.0223 0.0477 0.0547 0.0037 0.1484
398 Nový úvěr č. 8 0.0648 −0.0424 0.1720 0.0647 0.0176 0.1288
399 Nový úvěr č. 9 0.9561 0.9114 1.0007 0.9436 0.8846 0.9838
400 Nový úvěr č. 10 0.0356 −0.0692 0.1404 0.0726 0.0095 0.2159

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
58 1 3750 329 0.4013 0.6601
59 1 7500 673 0.3946 0.6601
60 1 15000 1366 0.4143 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
21 19 20 1 2000 191

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −1.9850
in1->h1 −1.9722
in2->h1 0.2101
in3->h1 −0.6896
in4->h1 −0.0569
in5->h1 0.6238
in6->h1 −0.4371
in7->h1 0.3145
in8->h1 1.0199
in0->h2 1.7901
in1->h2 0.8639
in2->h2 −1.0749
in3->h2 −0.6689
in4->h2 0.1511
in5->h2 −1.2648
in6->h2 1.5217
in7->h2 −0.5584
in8->h2 −1.7049
in0->h3 5.3264
in1->h3 −4.2311
in2->h3 0.2055
in3->h3 0.5886
in4->h3 0.0618
in5->h3 0.4054
in6->h3 −0.2171
in7->h3 −0.0406
in8->h3 1.7094
h0->out 3.6491
h1->out −3.2636
h2->out −1.5940
h3->out −5.1130

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8