Predikce podmíněné pravděpodobnosti 659

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 33
 • Popis: Nový úvěr č. 9
 • Hodnota: 0.9127
 • Delta metoda – dolní limit: 0.0000
 • Delta metoda – horní limit: 0.0000
 • Bootstrap – průměr: 0.9010
 • Bootstrap – dolní limit: 0.7474
 • Bootstrap – horní limit: 0.9844
 • R: (39.3264, 1.4675, 2.4752, 0.4790, 1.1654, 0.5801, −1.7582, 0.9814)

Parametry

 • Parameter č. 1: 39.3264
 • Parameter č. 2: 1.4675
 • Parameter č. 3: 2.4752
 • Parameter č. 4: 0.4790
 • Parameter č. 5: 1.1654
 • Parameter č. 6: 0.5801
 • Parameter č. 7: −1.7582
 • Parameter č. 8: 0.9814

Graf