Predikce podmíněné pravděpodobnosti 654

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 33
 • Popis: Nový úvěr č. 4
 • Hodnota: 0.0063
 • Delta metoda – dolní limit: 0.0000
 • Delta metoda – horní limit: 0.0000
 • Bootstrap – průměr: 0.0064
 • Bootstrap – dolní limit: 0.0010
 • Bootstrap – horní limit: 0.0162
 • R: (12.5730, 1.5212, 1.8364, 0.7804, −0.0658, 0.9491, 0.3958, 0.1191)

Parametry

 • Parameter č. 1: 12.5730
 • Parameter č. 2: 1.5212
 • Parameter č. 3: 1.8364
 • Parameter č. 4: 0.7804
 • Parameter č. 5: −0.0658
 • Parameter č. 6: 0.9491
 • Parameter č. 7: 0.3958
 • Parameter č. 8: 0.1191

Graf