Predikce podmíněné pravděpodobnosti 1982

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 100
 • Popis: Úvěr č. 2, rok 1998 (default)
 • Hodnota: 0.0835
 • Delta metoda – dolní limit: −0.1690
 • Delta metoda – horní limit: 0.3360
 • Bootstrap – průměr: 0.0786
 • Bootstrap – dolní limit: 0.0008
 • Bootstrap – horní limit: 0.6170
 • R: (15.3700, 1.9700, 1.8500, 0.0300, 1.2600, 2.7000, −3.5600, 0.0000)

Parametry

 • Parameter č. 1: 15.3700
 • Parameter č. 2: 1.9700
 • Parameter č. 3: 1.8500
 • Parameter č. 4: 0.0300
 • Parameter č. 5: 1.2600
 • Parameter č. 6: 2.7000
 • Parameter č. 7: −3.5600
 • Parameter č. 8: 0.0000

Graf