Predikce podmíněné pravděpodobnosti 1507

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 76
 • Popis: Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)
 • Hodnota: 0.1128
 • Delta metoda – dolní limit: −0.3491
 • Delta metoda – horní limit: 0.5748
 • Bootstrap – průměr: 0.1118
 • Bootstrap – dolní limit: 0.0048
 • Bootstrap – horní limit: 0.2755
 • R: (25.0600, 0.0900, 2.4500, 0.3100, −0.5300, 1.5300, 3.0500, 1.0000)

Parametry

 • Parameter č. 1: 25.0600
 • Parameter č. 2: 0.0900
 • Parameter č. 3: 2.4500
 • Parameter č. 4: 0.3100
 • Parameter č. 5: −0.5300
 • Parameter č. 6: 1.5300
 • Parameter č. 7: 3.0500
 • Parameter č. 8: 1.0000

Graf