Predikce podmíněné pravděpodobnosti 1504

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 76
 • Popis: Úvěr č. 4, rok 1998 (default)
 • Hodnota: 0.7521
 • Delta metoda – dolní limit: −0.4259
 • Delta metoda – horní limit: 1.9301
 • Bootstrap – průměr: 0.7365
 • Bootstrap – dolní limit: 0.4636
 • Bootstrap – horní limit: 0.8794
 • R: (35.2500, 0.5000, 2.6000, 1.1000, −0.9600, 1.9100, −1.2100, 1.0000)

Parametry

 • Parameter č. 1: 35.2500
 • Parameter č. 2: 0.5000
 • Parameter č. 3: 2.6000
 • Parameter č. 4: 1.1000
 • Parameter č. 5: −0.9600
 • Parameter č. 6: 1.9100
 • Parameter č. 7: −1.2100
 • Parameter č. 8: 1.0000

Graf