Predikce podmíněné pravděpodobnosti 1463

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 74
 • Popis: Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)
 • Hodnota: 0.0481
 • Delta metoda – dolní limit: 0.0237
 • Delta metoda – horní limit: 0.0725
 • Bootstrap – průměr: 0.0498
 • Bootstrap – dolní limit: 0.0281
 • Bootstrap – horní limit: 0.0794
 • R: (19.1600, 0.1300, 2.0400, 0.5100, −0.5800, 0.5000, −0.6700, 1.0000)

Parametry

 • Parameter č. 1: 19.1600
 • Parameter č. 2: 0.1300
 • Parameter č. 3: 2.0400
 • Parameter č. 4: 0.5100
 • Parameter č. 5: −0.5800
 • Parameter č. 6: 0.5000
 • Parameter č. 7: −0.6700
 • Parameter č. 8: 1.0000

Graf