Predikce podmíněné pravděpodobnosti 1409

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 71
 • Popis: Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)
 • Hodnota: 0.1839
 • Delta metoda – dolní limit: −0.2568
 • Delta metoda – horní limit: 0.6247
 • Bootstrap – průměr: 0.1533
 • Bootstrap – dolní limit: 0.0639
 • Bootstrap – horní limit: 0.2862
 • R: (20.7500, 0.3800, 2.1600, 0.8400, 0.6400, 0.7600, 0.0900, 0.0000)

Parametry

 • Parameter č. 1: 20.7500
 • Parameter č. 2: 0.3800
 • Parameter č. 3: 2.1600
 • Parameter č. 4: 0.8400
 • Parameter č. 5: 0.6400
 • Parameter č. 6: 0.7600
 • Parameter č. 7: 0.0900
 • Parameter č. 8: 0.0000

Graf